Ultimate Bowmasters (MOD, Unlimited Coins)


description_of_image


ULTIMATE BOWMASTERS

Tên  Ultimate Bowmasters 
File Apk
Version  1.0.19
Data  121,7MB
Mod Info  Unlimited Coins - Unlimited Diamonds


Describe
Vi: một trò chơi hành động được cập nhật trong đó bạn phải ném đồ vật vào đối thủ của mình. Trò chơi có hình ảnh, vật lý, chế độ mới và nhiều loại nhân vật. Nhưng nhìn chung lối chơi vẫn nguyên bản, hãy chọn nhân vật của bạn với một loại vũ khí độc đáo, sau đó nhắm theo quỹ đạo phù hợp và tấn công kẻ thù của bạn. Sau 2-3 cú đánh chính xác, bạn sẽ là người chiến thắng, nhưng đừng quên rằng đối thủ của bạn cũng có thể tấn công.

En: an updated action game in which you have to throw objects at your opponent. The game gets new visuals, physics, modes, and a variety of characters. But overall the gameplay remains original, choose your character with a unique weapon then aim for the right trajectory and hit your enemy. After 2-3 accurate hits you will come out the winner, but don't forget that your opponent can also strike.

Đăng nhận xét