Bowmasters (MOD, Unlimited Coins)

description_of_image

BOWMASTERS

Tên  Bowmasters 
File Apk
Version  5.0.20
Data  154,99MB
Mod Info  Unlimited Coins - Unlimited Diamonds


Describe
Vi: Trường bắn năng động và rất thú vị trên thiết bị Android. Trong đó bạn sẽ chọn một trong hơn 31 anh hùng. Và để sử dụng siêu năng lực độc đáo của mình. Nhiệm vụ chính sẽ là tiêu diệt tất cả những sinh vật sống ở cấp độ của bạn. Chơi ở các chế độ khác nhau trong trò chơi, cạnh tranh trong các trận đấu tay đôi với bạn bè hoặc những người chơi khác. Trò chơi có đồ họa đẹp và điều khiển rõ ràng, trò chơi kéo dài nhiều giờ chơi, hãy tham gia apk mod Bowmasters!

En: dynamic and very interesting shooting range on the android device. In which you will choose one of over 31 heroes. And to use his unique super abilities. The main task will be to destroy all the living things that are at your levels. Play in different modes in the game, compete in duels one on one, with your friends or other players. The game has good graphics and clear controls, the game drags on for many hours of gameplay, join the Bowmasters mod apk!

Đăng nhận xét