Brain Out (MOD, Unlimited suggestions )

description_of_image

BRAIN OUT MOD

Tên  Brain Out
File Apk
Version  5.0.2
Data  137,8MB
Mod Info  Unlimited Suggestions - Gợi ý không giới hạn 

Vi: Brain Out: Bạn có thể vượt qua nó không? (MOD, Gợi ý không giới hạn) - trò chơi hoàn hảo cho những người chơi thích suy nghĩ sáng tạo và đưa ra các giải pháp sáng tạo cho các vấn đề phức tạp. Mỗi cấp độ trong Brain Out từ giải toán đến tìm đồ vật ẩn đều là một thử thách độc đáo và thú vị. Để hoàn thành mỗi cấp độ, bạn sẽ cần sử dụng khả năng sáng tạo, tư duy phản biện và kỹ năng giải quyết vấn đề của mình. Nhưng hãy cảnh báo, Brain Out không phải là trò chơi giải đố điển hình của bạn. Nó chứa đầy những điều bất ngờ và câu trả lời cho một số câu đố không phải lúc nào cũng phù hợp với mong đợi của bạn. Để thành công, bạn sẽ phải tiếp cận từng nhiệm vụ với một góc

En: Brain Out: Can you overcome it? (MOD, Unlimited Hints) - the perfect game for players who like to think outside the box and come up with creative solutions to complex problems. Each level in Brain Out, from solving math problems to finding hidden objects, is a unique and interesting challenge. To complete each level, you'll need to use your creativity, critical thinking, and problem-solving skills. But be warned, Brain Out is not your typical puzzle game. It's full of surprises and the answers to some puzzles don't always match your expectations. To be successful, you will have to approach each task with an angle

Đăng nhận xét